Top and tail

Typ 42 För att processa morötter

Olika val finns för att skära av topdelen av moroten eller dela den i flera bitar