Sedimentering

Slamavskiljare med automatisk tömning av sedimenterat avfall.